Heikki Pormeister

Pinglagede paigaldus.
Tööd tehti korrektselt ja kiiresti. Kõikidest lubadustest ja tähtaegadest peeti kinni. Tulemusega rahul. Väga meeldiv koostöö.